Nà vorda se dicea: “ Giuvedì gnocchi “. Stù dettu stea a significà che quillu era un giornu dè festa. Mò,lu giuvedì non sarrà più cuscì! Probio giuvedì hai dittu che tonno trasferitu dà n’andra parte e cuscì ce abbandoni. D’aldra parte,te tocca fa obbidienza e…. all’obbidienza…. tocca obbidije! Po’,voli mette un postu che se chiama Terni,che sà tantu dè tombola e lottu,con quillu noou che se chiama San Miniatu! E’ tutta n’andra faccenna. Però,ripenzanno a lu Santu Vangelu,che tu hai spiegatu cuscì bene con tutte quelle Lezzio di variu genere,ce vene da penzà; peresembiu,che c’è stea quillu Juvanni che dicea: “ io sò io,ma verrà unu doppo di me che sarrà più mejo dè me”. Mò,penzannoce bene,lu Padreternu dovrà impegnasse parecchiu pè mannacce unu più mejo dè te o come che te. Però,siccome semo Francescani,anghi se vene unu un popò meno dè te,ce accontenteremo dè quillu….che passa lu conventu,anghi se a più dè quarcunu dè noi scapperà quarghe lagrimuccia. In congrusione,tutta guesta Fradernidà te fa tandi cari auguri pè lu noou ingaricu e fradernamende te abbraccica e…. come dicea lu Padre nostru Seraficu Francescu, “ la Pace dè lu Signore sia con te”!  LA FRATERNITA’  O.F.S.         San Giuseppe Lavorato